Decor Wraps – strona internetowa dla firmy zajmującej się renowacją kuchni

Strona internetowa dla firmy zajmującej się renowacją kuchni.

Na potrzeby reklam na Facebooku stworzyliśmy dwie dodatkowe podstrony (niewidoczne w menu), które umożliwiły stworzenie lejków sprzedażowych w reklamie. Główna reklama kieruje klientów na stronę główną www.decorwraps.co.uk. Jeśli klient nie wypełni formularza kontaktowego, to wyświetla mu się kolejna reklama kierująca na stronę sprzedażową www.decorwraps.co.uk/kitchen-quote. Jeśli klient ponownie nie wypełni formularza, to zobaczy kolejną reklamę kierującą bezpośrednio do formularza kontaktowego www.decorwraps.co.uk/get-quote.

 

zaprojektowaliśmy logo firmy
zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy stronę internetową
dodaliśmy narzędzia analityczne
dodaliśmy narzędzie tworzące mapę cieplną strony internetowej – dzięki czemu wiemy, które przyciski są chętniej klikane

www.decorwraps.co.uk

decorwraps strony internetowe uk

Zobacz inne projekty